A 1

Элементарный уровень

После прохождения курса элементарного уровня вы сможете понимать звучащие в речи знакомые слова и простые фразы, необходимые для повседневного общения. Вы научитесь не только представлять себя и других, но и принимать участие в диалоге на бытовые темы. Вы сможете обратиться за помощью на русском языке, спросить, как куда-либо добраться, договориться о встрече. Используя простые фразы, вы сможете рассказать о себе, своей семье и друзьях и ответить на приглашения, вопросы, просьбы, предложения. Вы научитесь читать по-русски и сможете прочитать и понять небольшие тексты: объявления, меню в ресторане, личные письма и сообщения, несложные заметки. Вы сможете заполнить анкету, написать простое сообщение, открытку или поздравление.

Structura cursului

 • Acest curs vă va da posibilitatea să vorbiți în rusă fără accent, să învățați cele mai necesare cuvinte și să faceți cunoștință cu gramatica elementară

  Curs fonetico-gramatical introductiv

   Conținutul cursului:
  • fonetica: sunete, îmbinări sonore, cuvinte; ritm, sintagma, fraza, intonația
  • grafica și ortografia: sunete și litere, transcrierea, reguli de scriere, dictări, texte
  • practicum lexico-gramatical
  • teste
  • simulator fonetic: cabinet virtual lingvo-fonic
  • îndrumar pentru toate compartimentele cu traducere în diferite limbi
  • dicționar sonor în imagini cu traducere în limbi diferite
 • Veți face cunoștință cu viața familiei rusești, veți cunoaște multe cuvinte noi și construcții gramaticale, veți învăța să comunicați în rusă în cele mai diferite situații

  Cursul intensiv

   Conținutul cursului:
  • îndrumar de texte cu nivel crescător de dificultate și exerciții pentru învățarea lecturii
  • monologuri auzite, dialoguri, poliloguri și exerciții de formare a abilităților de audiere
  • exerciții pentru formarea abilităților inițiale de vorbire orală și scrisă
  • lexica și gramatica în exerciții și ilustrații
  • teste
 • Îndrumarul interactiv de exerciții vă va ajuta să învățați lexica și gramatica pentru nivelul elementar și să vorbiți în rusă fără greșeli

  Limba rusă în exerciții și sarcini

   Conținutul cursului:
  • exerciții de limbă
  • exericiții de vorbire
  • tabele și scheme gramaticale
  • ajutor și comentarii, sfaturi și recomandări
 • La practicum interactiv pentru dezvoltarea vorbirii scrise și orale pe materialul textelor-interviu veți cunoaște oameni celebri din Rusia – politicieni, scriitori, jurnaliști, oameni de știință, stele ale sportului și televiziunii... Veți citi și înțelege texte rusești autentice, indiferent de aceea, că abia ați început a învăța limba

  Discuții cu rușii

   Conținutul cursului:
  • îndrumar de texte-interviu autentice cu ilustrații
  • exerciții de înțelegere a textelor autentice
  • exerciții de dezvoltare a discursului scris și oral
  • exerciții lexico-gramaticale
  • comentarii etno-culturale
  • minimum lexical
 • Testul final va arăta, dacă dvs posedați limba rusă la nivelul elementar (А1) și dacă puteți pretinde la certificat

  Testarea finală

   Conținutul testului:
  • subtestul «Vocabular. Gramatică»
  • subtestul «Lectură»
  • subtestul «Audiere»
  • subtestul «Scriere»
  • subtestul «Vorbire»
  • subtestul «Fonetică»
  • informații despre obținerea certificatului
 • Алексеева Ольга Вячеславовна
  Преподаватель РКИ, специалист по учебно-методической работе Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Битехтина Наталия Борисовна,
  Старший научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Васильева Татьяна Васильевна
  Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель РКИ
 • Веселовская Татьяна Сергеевна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносов
 • Козловцева Нина Александровна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Климова Валентина Николаевна
  Кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Кузьмина Анастасия Николаевна
  Ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Купрещенко Ольга Федоровна
  Специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Лебедева Мария Юрьевна
  Кандидат филологических наук, зав. лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Орлов Алистер Александрович
  М.н.с. лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Рублёва Екатерина Владимировна
  Кандидат филологических наук, зав. кафедрой современных методов обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Рябова Евгения Александровна
  Ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Соловец Екатерина Андреевна
  Преподаватель РКИ, ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Федосеева Анна Вячеславовна
  Кандидат филологических наук, ассистент кафедры РКИ подготовительного факультета Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Шамсутдинова Регина Ринатовна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина

Mijloace de trecere