A 1

Елементарно ниво

След преминаване на курса на елементарното ниво, вие ще можете да разбирате звучащите в речта познати думи и прости фрази, необходими за всекидневно общуване. Вие ще се научите не само да запознавате себе си и другите, но и да вземате участие в диалога на битови теми. Вие ще можете да се обърнете за помощ на руски език, да питате, как някъде да стигнете, да се договорите за среща. Използвайки прости фрази, вие ще можете да разкажете за себе си, своето семейство и приятели и да отговорите на поканите, въпроси, молби, предложения. Вие ще се научите да четете на руски и ще можете да прочетете и разбирате неголеми текстове: обяви, меню в ресторанта, лични писма и съобщения, несложни кратки бележки. Вие ще можете да попълнете анкета, да напишете просто съобщение, картичка или поздравление.

Структура на курса

 • Курсът Ви запознава с руската устна реч, Ви еще се научите да различавате и да произнасяте руските звуци и техните съчетания, ще се запознаете с ритмиката на руската дума и интонацията на руската реч, ще се научите да четете и пишете на руски език. Курсът също така ще е полезен за този, който вече започна да изучава руски език, но никога несе е занимавал с фонетика специално, който не знае, защо руските думи се пишат и произнасят точно така, както те се пишат и произнасят.

  Уводен фонетичен модул

   Съдържание на модула:
  • Основни особености на фонетичната система на руския език, обеснени под формата на видеоуроци;
  • Различаване на слух и произнасяне на руските гласни и съгласни звуци и тезните съчетания;
  • Писмено отобразяване на руските звуци и техните съчетания;
  • Усвояване на звуко-буквените съответствия и правила за четене;
  • Усвояване на ритмиката на руската дума;
  • Запознанство с руската интонация и нейната роля в изразяване на смисъла на изказването.
 • Основният курс се препоръчва за тези, които само започват своето запознанство с руския език. Вие ще разберете, как да се запознавате, да поздравите някой и да се сбогувате на руски, как да се договорите за среща, да поздравите с рожденния ден, да купите билет или да поръчате обед в ресторанта. Вие ще разберете основите на граматиката на руския език и ще научите первите 1000 думи на руския език. Ние Ви препоръчваме да изучавате основния курс след уводния фонетичен модул или успоредно с него.

  Основен модул

   Съдържание на модула:
  • 20 тематични урока с растящо ново на сложност;
  • във всеки урок – нови думи и нов граматичен материал;
  • във всеки урок – задачи за развитие на навиците за четене, аудитиране, говорене и писане;
  • илюстрации и видео, факти за Русия и руската култура.
 • Интерактивният сборник с упражнения ще Ви помогне да разберете трудностите на руската граматика, да отработите граматичните конструкции и по-добре да запомните новите думи.

  Тренировъчен модул «Лексика и граматика»

   Съдържание на модула:
  • граматични таблици и схеми;
  • упражнения по лексика и граматика;
  • помощ и коментари, подсказвания и препоръки.
 • Практическата работа с видеоклиповете ще Ви помогне по-добре да разбирате руската устна реч, дори ако Вие току-що сте започнали да изучавате руския език. С материалите на откъсите от телепрограми и видеоблокове Ви еще се запознаете с прочути руски политици, артисти, писатели, учени, спортисти; ще видите откъси от известни руски филми.

  Модул с видеоклипове «Разговори с руснаци»

   Съдържание на модула:
  • сборник от аутентични видеооткъси;
  • задачи за разбиране на аутентичните видеооткъси;
  • задачи за развитие на устната и писмена реч;
  • нови думи преди всяко видео.
 • Модулът се препоръчва за тези, който вече е изучавал руския език на елементарно ниво и иска да актуализира своите знания. Вие ще се запознаете с живота на руското семейство, ще разберете или вспомните много нови думи и граматични конструкции, ще се научите да общувате на руски език в най-различни ситуации.

  Интензивен модул

   Съдържание на модула:
  • сборник с текстове в растящо ниво сложност и задачи за обучаване на четенето;
  • звучащи моголози, диалози, полилози и задачи за формиране на навици на аудитиране;
  • задачи за формиране на начални навици на устна и писмена реч;
  • лексика и граматика с упражнения и илюстрации.
 • Окончателното тестване ще покаже, владеете ли Вие руския език на елементарно ниво (А1).

  Окончателно тестване

   Съдържание на теста:
  • Подтест «Лексика и граматика»;
  • Подтест «Четене»;
  • Подтест «Аудитиране»;
  • Подтест «Писане»;
  • Подтест «Говорене».
 • Алексеева Олга Вячеславовна
  преподавател на руски като чужд език, специалист по учебно-методична работа на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Архангелская Алла Леонидовна
  кандидат на педагогическите науки, доцент, доцент на катедрата за руски език №3 на факултета на руски език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Афанасиева Ирина Николаевна
  старши преподавател на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Битехтина Наталия Борисовна
  старши научен сътрудник на научно-методическия отдел за руски език на управлението за иновационна дейност и непрекъснато образование на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Василиева Татияна Василиевна
  кандидат на педагогическите науки, доцент, преподавател на руски като чужд език
 • Веселовская Татияна Сергеевна
  преподавател на руски като чужд език, специалист от лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Дунаева Лариса Анатолиевна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на филологическия факултет на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Козловцева Нина Александровна
  преподавател на руски като чужд език, специалист от лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Климова Валентина Николаевна
  кандидат на филологическите науки, доцент, водещ научен сътрудник на научно-методическия отдел за руски език на управлението за иновационна дейност и непрекъснато образование на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Клобукова Любов Павловна
  доктор на педагогическите науки, професор, завеждащ катедра за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Кузмина Анастасия Николаевна
  асистент на лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Куприсченко Олга Фьодоровна
  специалист на лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Лебедева Мария Юриевна
  кандидат на филологическите науки, завеждащ лаборатория за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Орлов Алистер Александрович
  младши научен сътрудник на лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Рубльова Екатерина Владимировна
  кандидат на филологическите науки, завеждащ катедра за съвременни методи за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Руденко-Моргун Олга Ивановна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедра за руски език №3 на факултета на руския език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Рябова Евгения Александровн
  асистент на катедрата за стажуване на чужди специалисти на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Соловец Екатерина Андреевна
  преподавател на руски като чужд език, асистент от лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Федосеева Анна Вячеславовна
  кандидат на филологическите науки, асистент на катедрата за руски като чужд език на подготовителния факултет на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Шамсутдинова Регина Ринатовна
  преподавател на руски като чужд език, специалист от лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»

Начини на преминаване