A 1

Элементарный уровень

После прохождения курса элементарного уровня вы сможете понимать звучащие в речи знакомые слова и простые фразы, необходимые для повседневного общения. Вы научитесь не только представлять себя и других, но и принимать участие в диалоге на бытовые темы. Вы сможете обратиться за помощью на русском языке, спросить, как куда-либо добраться, договориться о встрече. Используя простые фразы, вы сможете рассказать о себе, своей семье и друзьях и ответить на приглашения, вопросы, просьбы, предложения. Вы научитесь читать по-русски и сможете прочитать и понять небольшие тексты: объявления, меню в ресторане, личные письма и сообщения, несложные заметки. Вы сможете заполнить анкету, написать простое сообщение, открытку или поздравление.

Структура курса

 • Гэты курс дасць вам магчымасць гаварыць па-руску без акцэнту, вывучыць самыя патрэбныя словы i пазнаёміцца з элементарнай граматыкай

  Уводны фанетыка-граматычны курс

   Змест курса:
  • фанетыка: гукі, гукаспалучэнні, словы; рытміка, сiнтагма, фраза, інтанацыя
  • графіка і арфаграфія: гукі і літары, транскрыпцыя, правапісанне, дыктанты, тэксты
  • лексіка-граматычны практыкум
  • тэсты
  • фанетычны трэнажор: віртуальны лінгафонны кабінет
  • даведнік па ўсіх раздзелах з перакладам на розныя мовы
  • агучаны слоўнік у малюнках з перакладам на розныя мовы
 • Вы пазнаёміцеся з жыццём рускай сям'і, даведаецеся шмат новых слоў і граматычных канструкцый, навучыцеся мець зносіны па-руску ў самых розных сітуацыях

  Інтэнсіўны курс

   Змест курса:
  • зборнік тэкстаў з узрастаючым узроўнем складанасці і заданні для навучання чытанню
  • агучаныя маналогі, дыялогі, палілогі і заданнні на фарміраванне навыкаў аўдзіравання
  • заданні для фарміравання пачатковых навыкаў вуснага і пісьмовага маўлення
  • лексіка і граматыка ў практыкаваннях і ілюстрацыях
  • тэсты
 • Інтэрактыўны зборнік практыкаванняў дапаможа вам вывучыць лексіку і граматыку элементарнага ўзроўню і гаварыць па-руску без памылак

  Руская мова ў практыкаваннях і заданнях

   Змест курса:
  • моўныя практыкаванні
  • маўленчыя заданні
  • граматычныя табліцы і схемы
  • дапамога і каментарыі, падказкі і рэкамендацыі
 • У інтэрактыўным практыкуме для развіцця вуснага і пісьмовага маўлення на матэрыяле тэкстаў-інтэрв'ю вы пазнаёміцеся з вядомымі ў Расіі людзьмі - палітыкамі, пісьменнікамі, журналістамі, навукоўцамі, зоркамі спорту і тэлебачання ... Вы будзеце чытаць і разумець аўтэнтычныя рускія тэксты, нягледзячы на тое, што вы толькі што пачалі вывучаць мову

  Размовы з рускімі

   Змест курса:
  • зборнік аўтэнтычных тэкстаў-інтэрв'ю з ілюстрацыямі
  • заданні на разуменне аўтэнтычных тэкстаў
  • заданні на развіццё вуснага і пісьмовага маўлення
  • лексіка-граматычныя практыкаванні
  • краіназнаўчая каментарыі
  • лексічны мінімум
 • Выніковы тэст пакажа, ці валодаеце вы рускай мовай на элементарным узроўні (А1) і ці можаце вы прэтэндаваць на сертыфікат

  Выніковае тэсціраванне

   Змест тэста:
  • субтэст «Лексіка. Граматыка»
  • субтэст «Чытанне»
  • субтэст «Аўдзіраванне»
  • субтэст «Пісьмо»
  • субтэст «Гаварэнне»
  • субтэст «Фанетыка»
  • інфармацыя пра атрыманне сертыфіката
 • Алексеева Ольга Вячеславовна
  Преподаватель РКИ, специалист по учебно-методической работе Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Битехтина Наталия Борисовна,
  Старший научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Васильева Татьяна Васильевна
  Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель РКИ
 • Веселовская Татьяна Сергеевна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносов
 • Козловцева Нина Александровна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Климова Валентина Николаевна
  Кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-методического отдела по русскому языку управления инновационной деятельности и непрерывного образования Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Кузьмина Анастасия Николаевна
  Ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Купрещенко Ольга Федоровна
  Специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Лебедева Мария Юрьевна
  Кандидат филологических наук, зав. лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Орлов Алистер Александрович
  М.н.с. лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Рублёва Екатерина Владимировна
  Кандидат филологических наук, зав. кафедрой современных методов обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Рябова Евгения Александровна
  Ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Соловец Екатерина Андреевна
  Преподаватель РКИ, ассистент лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Федосеева Анна Вячеславовна
  Кандидат филологических наук, ассистент кафедры РКИ подготовительного факультета Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Шамсутдинова Регина Ринатовна
  Преподаватель РКИ, специалист лаборатории инновационных средств обучения русскому языку Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина

Спосабы праходжання