A 2

Poziom niższy średnio zaawansowany

Po ukończeniu kursu Państwo znacznie pogłębią swoją wiedzę w zakresie języka rosyjskiego. Państwo będą pewniej się czuli w kontaktach z ludźmi, będą uczestniczyć w dialogach zarówno w sytuacjach zapoznania kogoś, jak i w codziennych sytuacjach. Przy pomocy prostych wyrazów i zwrotów Państwo bez problemu zrobią zakupy w sklepie lub aptece, zamówią kolację w kawiarni lub restauracji, zapytają o drogę i nauczą się wielu innych rzeczy. Państwo potrafią opowiedzieć o sobie, swojej pracy i zainteresowaniach, opiszą miasto, z którego pochodzą, porozmawiają o zdrowiu i pogodzie. Po ukończeniu kursu Państwo potrafią napisać list do swojego przyjaciela, opowiedzą o swoim życiu, podzielą się wrażeniami o najciekawszych momentach życia.

Struktura kursu

 • Kurs pomoże ocenić Twój poziom znajomości języka rosyjskiego i zrozumieć, na jakie tematy należy zwrócić szczególną uwagę.

  Test diagnozujący

   Treść kursu:
  • субтест «Leksyka. Gramatyka»
  • субтест «Czytanie»
  • субтест «Rozumienie ze słuchu»
  • субтест «Pisanie»
  • субтест «Mówienie»
 • Korygujący kurs pomoże poprawiń Twoją wymowę, nauczyć się nowej leksyki, poznać oryginalne teksty rosyjskie.

  Korygujący kurs fonetyczny

   Treść kursu:
  • symulator wymowy: wirtualna pracownia językowa
  • oryginalne wiersze, przysłowia i łamańce językowe
 • Ten kurs został opracowany na podstawie kryminalnych fimów animowynch, dzięki którym znajdziesz się w świecie języka i kultury rosyjskiej i poszerzysz swoją wiedzę.

  Kurs intensywny

   Treść kursu:
  • wideoteka: firmy animowane ze wspólną fabułą, filmy szkoleniowe na ich podstawie
  • zbiory ćwiczeń leksykalnych, gmatycznych, ćwiczeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
  • sytem kontroli система промежуточного тестирования
  • możliwość ułożenia indywidualnego programu nauczania
 • Interakcyjny zbiór ćwiczeń nauczy Cię poprawnego mówienia i pisania po rosyjsku. Poznasz podsnawy gramatyki i leksyki (poziom podstawowy).

  Korygujący moduł fonetyczny

   Treść kursu:
  • ćwiczenia językowe
  • zadania artykulacyjne
  • tabele i modele gramatyczne
  • pomoc i komentarze, podpowiedzi i rady
 • Z pomocą interaktywnych zajęć praktycznych poznasz wybitnych Rosjan - polityków, pisarzy, dziennikarzy, naukowców, gwiazdy sportu i telewizji. Nauczysz się czytania i rozumienia oryginalnych tekstów rosyjskich, mimo że dopiero rozpocząłeś naukę rosyjskiego.

  Rozmowy z Rosjanami

   Treść kursu:
  • ilustrowany zbiór oryginalnych tekstów wywiadów
  • zadanie na rozumienie oryginalnych tekstów
  • zadania, rozwijające język mówiony i pisany
  • ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
  • komentarze z zakresu wiedzy o kraju
  • minimum leksykalne
 • Test końcowy oceni Twój poziom, pokaże, czy dostaniesz odpowiedni certyfikat.

  Test końcowy

   Treść kursu:
  • subtest «Leksyka. Gramatyka»
  • subtest «Czytanie»
  • subtest «Rozumienie ze słuchu»
  • subtest «Mówienie»
  • subtest «Pisanie»
  • informacja o certyfikacie
 • Aleksiejewa Olga Wiaczesławowna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista do pracy edukacyjno-metodycznej Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Archangielskaja Ałła Leonidowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, docent Katedry Języka Rosyjskiego N 3 Wydziału Języka Rosyjskiego i Dyscyplin Ogólnych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów
 • Afanasiewa Irina Nikołajewna
  starszy wykładowca Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa
 • Dunajewa Łarisa Anatoliewna
  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
 • Zajcewa Alona Siergiejewna
  starszy wykładowca Katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Wydziału Przygotowania do Studiów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Kłobukowa Lubow Pawłowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor, kierownik Katedry Języka Rosyjskiego dla Studentów Cudzoziemców wydziałów humanistycznych Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa
 • Lebiediewa Marija Juriewna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii, kierownik Laboratorium Innowacyjnych Środków Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Lowina Galina Michajłowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor, samodzielny pracownik naukowy Wydziału Nauczania Dystansowego Języka Rosyjskiego Jako Obcego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Prokopowa Iwanna Iwanowna
  asystent katedry Języka Rosyjskiego Jako Obcego Wydziału Przygotowania do Studiów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Rublowa Jekatierina Władimirowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii, kierownik Katedry Nowoczesnych Metod Nauczania Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Rudenko- Morgun Olga Iwanowna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor, profesor Katedry Języka Rosyjskiego N3 Wydziału Języka Rosyjskiego i Nauk Ogólnych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów
 • Riabowa Jewgienija Aleksandrowna
  asystent Katedry Stażu Specjalistów Zagranicznych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Fiedosiejewa Anna Wiaczesławowna
  doktor nauk humanistycznych zakresie filologii, asystent Katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Wydziału Przygotowania do Studiów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Filipowa Warwara Michajłowna
  starszy wykładowca Katedry Stażu Specjalistów Zagranicznych Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Chalejewa Olga Nikolajewna
  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, kierownik katedry Języka Rosyjskiego jako Obcego Wydziału Przygotowania do Studiów Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
 • Szamsutdinowa Riegina Rinatowna
  lektor języka rosyjskiego jako obcego, specjalista Laboratorium Innowacyjnych Środków Naucznia Języka Rosyjskiego Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina

Jak wziąć udział