A 2

Основно ниво

Изучавайки курсовете на базово ниво, Вие значително ще разширите своите знания на руския език. Вие по-уверено ще общувате с околните хора и поддържате диалози както в ситуацията на запознанство, така и в всекидневното общуване. С помощта на прости думи и изрази Вие без особени трудности ще извършите покупка в магазина или аптеката, ще поръчате вечеря в кафенето или ресторанта, ще запитате за пътя минувача и много друго. Вие ще можете за разкажете за себе си, своята работа и интереси, да опишете родния град, да поговорите за здравето, времето. Като завършите курса, Ви еще можете да пишете писмо на своя приятел, споделяйки с него новините и впечатленията.

Структура на курса

 • Основният модул се препоръчва за този, който продължава да изучава руския език. Вие ще научите първите 700 основни думи и ще се запознаете с граматическата система на руския език. Вие ще можете да разказвате за себе си, за своите приятели и своето семейство, за своите интереси, да четете и разбирате информация за интересни места, хора, традиции, да поддържате разговора в гости, на улицата, работата и в университета.

  Основен модул

   Съдържание на модула:
  • 21 тематичен урок с увеличаващо се ниво на сложност;
  • във всеки урок – нови думи и нов граматичен материал;
  • във всеки урок – задачи за развитието на навиците за четене, аудитиране, говорене и писане;
  • илюстрации и видео, факти за Русия и руската култура.
 • Интерактивният сборник с упражнения ще Ви помогне да разберете трудностите на руската граматика, да отработите граматическите конструкции и по-добре да запомните новите думи.

  Тренировъчен модул «Лексика и граматика»

   Съдържание на модула:
  • граматични таблици и схеми;
  • упражнения по лексика и граматика;
  • помощ и коментари, подсказвания и препоръки.
 • Практическата работа с видеоклиповете ще Ви помогне по-добре да разбирате руската устна реч, дори ако Вие току-що сте започнали да изучавате руския език. С материалите на откъсите от телепрограми и видеоблокове Ви еще се запознаете с прочути руски политици, артисти, писатели, учени, спортисти; ще видите откъси от известни руски филми.

  Модул с видеоклипове «Разговори с руснаци»

   Съдържание на модула:
  • сборник от аутентични видеооткъси;
  • задачи за разбиране на аутентичните видеооткъси;
  • задачи за развитие на устната и писмена реч;
  • нови думи преди всяко видео.
 • Коректиращият фонетичен модул ще помогне да направи Вашето произношение по-чисто и правилно.

  Коректиращ фонетичен модул

   Съдържание на модула:
  • задачи за трениране на произношението;
  • руски скоропоговорки;
  • стихове на руски поети.
 • Модулът се препоръчва за тези, който вече е изучавал руския език на базово ниво и иска да актуализира своите знания. Този курс, основан върху детективния анимационен филм, ще Ви потопи в мира руския език и култура и ще помогне с удоволствие да повторите вече изученото на базово ниво.

  Интензивен модул

   Съдържание на курса:
  • анимационни филми, обединени с общ сюжет;
  • упражнения по лексика, граматика, говорене, писане и четене.
 • Окончателното тестване ще покаже, владеете ли Вие руския език на базово ниво (А2).

  Окончателно тестване

   Съдържание на теста:
  • Подтест «Лексика и граматика»;
  • Подтест «Четене»;
  • Подтест «Аудитиране»;
  • Подтест «Писане»;
  • Подтест «Говорене».
 • Алексеева Олга Вячеславовна
  преподавател на руски като чужд език, специалист по учебно-методична работа на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Архангелская Алла Леонидовна
  кандидат на педагогическите науки, доцент, доцент на катедрата за руски език №3 на факултета на руски език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Афанасиева Ирина Николаевна
  старши преподавател на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Дунаева Лариса Анатолиевна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедрата за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на филологическия факултет на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Зайцева Альона Сергеневна
  старши преподавател на катедрата за руски като чужд език от подготовителния факултет на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Клобукова Любов Павловна
  доктор на педагогическите науки, професор, завеждащ катедра за руски език за чужди учащи се от хуманитарните факултети на Московския Държавен университет «М.В. Ломоносов»
 • Лебедева Мария Юриевна
  кандидат на филологическите науки, завеждащ лаборатория за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Льовина Галина Михайловна
  доктор на педагогическите науки, професор, главен научен сътрудник на отдела за дистанционно обучение на руски като чужд език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Прокопова Иванна Ивановна
  асистент на катедрата руски като чужд език от подготовителния факултет на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Рубльова Екатерина Владимировна
  кандидат на филологическите науки, завеждащ катедра за съвременни методи за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Руденко-Моргун Олга Ивановна
  доктор на педагогическите науки, професор, професор на катедра за руски език №3 на факултета на руския език и общообразователни дисциплини на Руския университет за дружба на народите (РУДН)
 • Рябова Евгения Александровна
  асистент на катедрата за стажуване на чужди специалисти на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Федосеева Анна Вячеславовна
  кандидат на филологическите науки, асистент на катедрата за руски като чужд език на подготовителния факултет на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Филиппова Варвара Михайловна
  старши преподавател на катедрата за стажуване на чужди специалисти на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Халеева Олга Николаевна
  кандидат на педагогическите науки, завеждащ катедрата руски като чужд език на подготовителния факултет на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»
 • Шамсутдинова Регина Ринатовна
  преподавател на руски като чужд език, специалист от лабораторията за иновационни средства за обучение на руски език на Държавния Институт за руски език «А.С. Пушкин»A.S. Pushkin

Начини на преминаване