A 2

Baza səviyyəsi

Пройдя курсы базового уровня, вы значительно расширите свои знания по русскому языку. Вы будете уверенней общаться с окружающими людьми и поддерживать диалоги как в ситуации знакомства, так и в повседневном общении. С помощью простых слов и выражений вы без особенных трудностей совершите покупку в магазине или аптеке, закажете ужин в кафе или ресторане, спросите дорогу у прохожего и многое другое. Вы сможете рассказать о себе, своей работе и интересах, описать родной город, поговорить о здоровье, погоде. Окончив курс, вы сможете писать письмо своему другу, делясь с ним новостями и впечатлением об отпуске.

Kursun quruluşu

 • Bu kurs sizin rus dili səviyyənizi qiymətləndirməyə və hansı mövzulara fikir vermək lazım olacağını bilməyə kömək edəcək.

  Diaqnostika testi

   Kursun mündəricatı:
  • subtest «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Yazı»
  • subtest «Danışıq»
  subtest
 • Korreksiya kursu tələffüzünüzü daha təmiz və düzgün etməyə, yeni lersikanı öyrənməyə, həmçinin rus autotentik mətnlər ilə tanış olmağa kömək edəcək.

  Korreksiya fonenika kursu

   Kursun mündəricatı:
  • fonetika trenajoru: virtual linqafon kabineti
  • autentik şerlər, atalar sözü və məsəllər
 • Detektiv animasiya filmlərə əsaslanan bu kurs sizi rus dili və mədəniyyəti aləminə aparıb yeni bilikləri məmnuniyyətlə almağa kömək edəcək.

  İntensiv kursu

   Kursun mündəricatı:
  • videoteka: ümumi süjeti olan cizgi filmləri və onların motivləri ilə bağlı öyrədici film-treninqlər
  • leksika, qrammatika, danışma, yazı və oxu üzrə tapşırıqlar kompleksləri
  • aralıq test sistemi
  • şəxsi tədris proqramının tərtib edilməsinin imkanı
 • Çalışmalar interfəal toplusu sizi rus dilində səhvsiz danışmağa və yazmağa öyrədəcək. Siz qrammatikanın asası və baza səviyyəsinin leksikası ilə tanış olacaqsınız

  Rus dili çalışmalarda

   Kursun mündəricatı:
  • dil çalışmaları
  • nitq tapşırıqları
  • qrammatika cədvəlləri və sxemləri
  • kömək və izahatlar, öyrətmələr və tövsiyələr
 • İnterfəal praktikumun köməyi ilə siz məşhur rus adamlarla – siyasətçi, yazıçı, alim, idman- və teleulduzlarla tanış ola biləcəksiniz. Siz rus autotentik mətnləri oxuyub başa düşəcəksiniz.

  Ruslar ilə söhbətlər

   Kursun mündəricatı:
  • şəkillərlə autentik mətn-intervyuların toplusu
  • autentik mətnin başa düşməsi ilə bağlı tapşırıqlar
  • nitqin və yazının inkişafı ilə bağlı tapşırıqlar
  • leksik-qrammatik tapşırıqlar
  • ölkəşünaslıq izahatları
  • leksika minimumu
 • Yekun test sizin biliklərinizi qiymətləndirməyə və kifayət qədər dil biliklərə nail olub olmağınızı göstərməyə imkan verəcək.

  Yekun test

   Testin mündəricatı:
  • «Leksika. Qrammatika»
  • subtest «Oxu»
  • subtest «Dinləmə»
  • subtest «Danışıq»
  • subtest «Yazı»
  • sertifikat almaq haqqında məlumat
 • Архангельская Алла Леонидовна
  Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН
 • Афанасьева Ирина Николаевна
  Старший преподаватель кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Дунаева Лариса Анатольевна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Клобукова Любовь Павловна
  Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова
 • Лёвина Галина Михайловна
  Доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела дистанционного обучения РКИ Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
 • Руденко-Моргун Ольга Ивановна
  Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка №3 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН

Keçmə üsulları