Среднее общеобразовательное училище "Петър Динеков" № 39

Средняя школа № 39, София, Болгария. Русский язык изучают ученики 5-ого, 6-ого и 9-ого классов.

Жаңылыктар

Бардык жаңылыктар

Берилген бөлүмдө азырынча жаңылыктар жок

Иш-чаралар

Бардык иш чаралар

В данном разделе пока нет публикаций

Mакалалар

Берилген бөлүмдө азырынча макалалар жок

Видео

Все видео

Берилген бөлүмдө азырынча жарыялоо жок

Администраторлор
  • avatar